VUOSIKOKOUS PIDETTY

25.2.2004


Heikki Luoma jatkaa Pakilan Visan puheenjohtajana.
Heikki Luoma jatkaa Pakilan Visan puheenjohtajana.
Pakilan Visan sihteerinä jatkaa Esa Katajamäki.
Pakilan Visan sihteerinä jatkaa Esa Katajamäki.

Pakilan Visan vuosikokous pidettiin Pakilan VPK:n talolla 25.2. Visan 68:nnen toimintavuoden puheenjohtajana jatkaa Heikki Luoma ja sihteerinä Esa Katajamäki. Vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuodeksi 2004 todetaan mm. seuraavaa: Seuramme keskeisenä tehtävänä on tarjota ja kehittää eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullisia liikuntapalveluita. Tätä toimintaa kuvaavia avainsanoja ovat tasa-arvo, kestävä kehitys, kasvatuksellisuus ja suvaitsevaisuus.

V ja U seura Pakilan Visa ry:n
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

Seuramme keskeisenä tehtävänä on tarjota ja kehittää eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullisia liikuntapalveluita. Tätä toimintaa kuvaavia avainsanoja ovat tasa-arvo, kestävä kehitys, kasvatuksellisuus ja suvaitsevaisuus.

Tätä toimintamallia noudattaen seuramme jaostot suunnittelevat ja toteuttavat niille kuuluvia tehtäviä.

Koripallo
Nuorten koripallotoiminnassa on saavutettu hyvä taso, mutta hyvänolontunteeseen ei pidä tuudit­tautua, vaan töitä on tehtävä lujasti tason säilyttämiseksi. Aikuisten toiminnassa joukkueet tulee saada pidettyä ainakin nykyisellä tasolla, jotta junioreilla riittää motivaatiota tavoitella paikkaa edustusjoukkueessa. Panostamalla laadukkaaseen ja ammattimaiseen valmennustoimintaan saadaan varmasti lisää harrastajia seuraamme. Tästä syystä valmentajien ja joukkueenjohtajien koulutuk­sesta ei saa tinkiä, vaan sitä on tehostettava.

Salibandy
Salibandytoiminta tarvitsee lisää ja mielellään myös ammattimaisen otteen omaavia valmentajia, joukkueenjohtajia ja lasten vanhempia, jotta muutamien aktiivien loppuun palaminen olisi vältettä­vissä. Tässäkin lajissa pätee sama kuin koripallossa eli järjestämällä laadukasta ja ammattimaisesti johdettua toimintaa, saamme lisää harrastajia toimintamme piiriin. Krooniseen salipulaan tulisi myös löytyä lääkkeet, ettei toiminnan laajentuminen olisi salivuoroista kiinni.

Yleisurheilu
Yleisurheilutoiminnassa, joka tällä hetkellä on erittäin veteraanipainotteista, tulisi panostaa aktiivi­seen nuorisotoimintaan. Panostus nuoriin vaatii kyllä resursseja, mutta sitä kannattaisi kyllä yrittää, sillä se saattaisi tuoda toimintaan paljon uusia tekijöitä, että se rahoittaisi itse itsensä. Tällä hetkellä toiminnan laajentumisen suurimpana esteenä on osaavien ohjaajien ja valmentajien puute.

Muu toiminta
Muiden lajien kohdalla toiminta on jatkunut saman laajuisena kuin aiemminkin. Kunto- ja hyötylii­kunta on jonkin verran lisääntynyt, mutta sitä voitaisiin toki vieläkin lisätä, sillä kysyntää tuntuisi kyllä riittävän.

Talous
Seuramme talous on pysynyt vakaana usean vuoden ajan. Taloudessa on kuitenkin tehostamisen varaa, kuluja karsimalla ja kehittämällä uusia varainhankintamuotoja, olisi mahdollista saavuttaa parempi tulos. Talousjaosto kontrolloi seuramme taloutta ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toi­menpiteisiin talouden vakauttamiseksi.

Tiedotustoiminta
Viime vuonna on internetissä avattu seuramme kotisivut, joita eri jaostojen henkilöt ovat hoitaneet mallikelpoisesti. Sivuilta on mahdollisuus seurata seuramme kilpailu- ja muuta toimintaa lähes reaa­liajassa. Tiedotuslehtemme Vis á Vis.n ilmestyminen tulee myös turvata kirjoittamalla aktiivisesti ajankohtaisista asioista sekä lähettämällä tuloksia lehden toimitukseen. Internet-sivut ja tiedotuslehti ovat seuramme tärkein tiedonvälitysmuoto jäsenistömme välillä.

MENESTYKSELLISTÄ TOIMINTAA VUODELLE 2004

VUOSIKOKOUS 2004