Pakilan Visan vuosikokous pidetty. Juha Lujanen vastaanotti puheenjohtajan tehtävät

13.3.2008

Puheenjohtajan "nuija" vaihtui Heikki Luoman (vas.) hallusta Juha Lujasen haltuun.
Puheenjohtajan "nuija" vaihtui Heikki Luoman (vas.) hallusta Juha Lujasen haltuun.
Jälleen olisi kokoustiloihin mahtunut enemmäkin seuratoimijoita.
Jälleen olisi kokoustiloihin mahtunut enemmäkin seuratoimijoita.
Yhteensä 160 vuotta elämänkokemusta, siitä suurin osa urheiluseuratoiminnassa mukana. Vasemmalla Erkki Kuosmanen ja oikealla Aarno Suomi.
Yhteensä 160 vuotta elämänkokemusta, siitä suurin osa urheiluseuratoiminnassa mukana. Vasemmalla Erkki Kuosmanen ja oikealla Aarno Suomi.

Pakilan Visa ry.n vuosikokous pidettiin Pirkkolan uimahallin kokoustiloissa 13.3. Vuosikokouksessa valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Juha Lujanen. Juha toimii seuramme A- ja B-poikien koripallojoukkueiden valmentajatiimissä. Pitkään seuramme puheenjohtajana toiminut Heikki Luoma toimii jatkossa seuran kuntojaoston vetäjänä. Seuran uutena sihteerinä toimii jatkossa poikien 1994 koripallojoukkueen valmentaja Maarit Ince.

Kokous valitsi seuraavat toimihenkilöt Pakilan Visan johtokuntaan seuraavaksi kaudeksi:

Puheenjohtaja: Juha Lujanen
Sihteeri: Maarit Ince
Taloudenhoitaja: Ari Elo
Johtokunnan jäsenet: Teemu Vanhala (salibandyjaosto)
Heikki Suomi (koripallojaosto)
Esa Katajamäki (yleisurheilujaosto)
Heikki Luoma (yleisurheilu- ja
kuntojaosto)
Pekka Suomi (koripallojaosto)
Johtokunnan varajäsenet: Sanna Kotkaslahti (koripallojaosto)
Santeri Suomi (koripallojaosto)
Jorma Toivanen (veteraanijaosto)
Helena Suomi (koripallojaosto)
Erkki Kuosmanen (veteraani- ja
kuntojaosto)

Seuran eri jaostojen vastuuhenkilöt ovat seuraavat:
Koripallojaosto: Heikki Suomi
Salibandyjaosto: Teemu Vanhala
Yleisurheilujaosto: Ilkka Räsänen
Kuntojaosto: Heikki Luoma
Talousjaosto: Ari Elo
Naisjaosto: Tarja Suomi
Suunnistusjaosto: Lauri Kotkaslahti
Veteraanijaosto: Jorma Toivanen

Vuosikokous päätti myös, että seurassa pidetään jatkossa vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous loka- / marraskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään lähinnä edellisvuoden talousasioita sekä hyväksytään edellisvuoden toimintakertomus. Syyskokous puolestaan keskittyy seuraavan vuoden henkilövalintoihin sekä toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Vuosikokous hyväksyi kokouksessaan myös toimintasuunnitelman vuodelle 2008.

V ja U seura Pakilan Visa ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullisia liikuntapalveluja. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä.

Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen ja muun toimintansa.

 

Seuran historiikin laatiminen

 

Seuran johtokunta on päättänyt, että seurantoiminnasta laaditaan historiakirja. Historiakirjan on tarkoitus olla valmiina v. 2011 seuramme viettäessä toimintansa 75-vuotisjuhlavuotta.

Historiakirja tullaan tilaamaan Suomen Urheilumuseosäätiöltä ja kirjoitustyön tulee tekemään Urheilumuseosäätiön tutkija fil. tohtori Ossi Viita. Pakilan Visan ja Urheilumuseosäätiön välinen so-pimus historiakirjan kirjoittamisesta tullaan allekirjoittamaan huhtikuussa.

Varsinaisen kirjoitustyön Ossi Viita tulee aloittamaan vuoden 2009 alussa, mutta tämän vuoden ai-kana käynnistetään aineiston keruu sekä muistitiedon tallennus, järjestämällä vanhojen Pakilan Visalaisten haastattelutilaisuuksia. Haastattelut tulee suorittamaan seuramme historiatoimikunta yhteistyössä Ossi Viidan kanssa.

 

Yleisurheilujaosto

 

Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilijajoukkomme piirissä. Kauden tärkein kilpailu tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta.

Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloitettua yleisurheilukoulutoiminta jatkuu myös tänä vuonna. Seuramme on IF-yleisurheilukouluketjun jäsen ja tätä kautta on mahdollista saada tukea yleisurheilukoulutoimintaan.

 

Salibandyjaosto

 

Salibandyn tavoitteena on vakiinnuttaa pelaajille hyvä ja toimiva seuratoiminta. Seuratoimintaa kehitetään kehittämällä joukkueiden valmennustoimintaa ja takaamalla toimiva taustaorganisaatio. Tarkoituksena on saada joukkueita jokaiseen ikäluokkaan ja taata pelaajille turvallinen seuratoiminta mukavassa ja kehittävässä joukkueessa. Tavoitteena on taata pelaajille harrastuksen jatkuminen mahdollisimman pitkään

 

Suunnistusjaosto

 

Pakilan Visan suunnistustoiminnan tavoitteena on koota lajista kiinnostuneita, mutta siihen ennen aktiivisesti osallistumattomia kuntoilijioita mukaan viestijoukkueeseen, joka osallistuisi lähivuosina Jukolan viestiin, Firmaliigaan ja TUL:n viestikisoihin.

 

Vuonna 2008 osallistutaan aktiivisesti kuntosuunnistustapahtumiin, esimerkiksi Iltarasteille, Espoorasteille, Aluerasteille ja Itärasteille. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan kuntorasteilla myös muualla Suomessa.

 

Koripallojaosto

 

Nuori-Suomi Sinetti

                     

·     Pakilan Visan koripallotoiminnalle haetaan syksyllä 2008 Nuori Suomi Sinettiseuratunnusta. Tätä varten seurassamme toteutetaan viimeistelytoimet, jotka on sovittu koripalloliiton eteläisen alueen aluepäällikkö Marikan Vilasen kanssa käydyissä keskusteluissa syksyllä 2007.

Valmennuspäällikkö / toiminnanohjaaja

                     

·     Vuoden 2008 aikana on seuraamme valittava koripallon nuorisopäällikkö / toiminnanohjaaja, jonka pääasiallisena tehtävänä on nuorisotoiminnan organisointi. Nuorisopäällikkö / toiminnanohjaaja toimii myös nuorten harrastemanagerina.

 

Valmentajien rekrytointi

 

·     Valmentajien rekrytointiin on kiinnitettävä erityinen huomio. Uusia valmentajia pyritään saamaan erityisesti seuran vanhemmista junioripelaajista. Lisäksi joukkueiden organisaatioita on vahvistettava joukkueenjohtajilla ja muilla joukkueen taustoista huolehtivilla henkilöillä. Edelleen seuran koripallotoiminnassa pyritään kehittämään myös valmentajien palkitsemistapoja.

 

Toiminnan arviointi

 

·     Vuoden 2008 aikana jatketaan toiminnan arvioinnin kehittämistyötä. Joukkueissa valmentaja käy henkilökohtaisia keskusteluja pelaajiensa kanssa menneestä ja tulevasta kauden aikana. Pelikauden päättyessä (toukokuu) tehdään myös tyytyväisyyskysely pelaajien vanhemmille. Keskusteluilla ja kyselyillä taataan se, että kaikkien joukkueiden toiminta on seuran arvojen ja toimintatapojen mukaista.

 

 

Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset

·     Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamisia on tehostettava. Vuoden 2008 aikana valmentajien on kokoonnuttava 2-3 kertaa puimaan yhteisiä valmennuksellisia asioita. Myös valmentajavierailuja seuran joukkueiden kesken on saatava enemmän aikaiseksi. Kauden aikana pyritään saamaan seuraan myös valmentajavierailuja seuran ulkopuolelta.

Leirit

 

·     Kauden aikana järjestetään kaksi lasten päiväleiriä. Lisäksi on pyrittävä järjestämään yksi yhteinen koripalloleiri seuran junioreille esim. Kisakeskuksen urheiluopistossa.

 

Kilpailutoiminta

·     Pääsääntöisesti joukkueemme osallistuu alueelliseen kilpailutoimintaan Koripalloliiton ja TUL.n eteläisen alueen sarjoissa. Mikäli jollakin joukkueella katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä myös valtakunnallisissa sarjoissa, voi joukkue harkita osallistumistaan myös näihin sarjoihin. Kuitenkin osallistuminen on harkittava tarkoin ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös pelaajien perheiden taloudelliset mahdollisuudet pelata valtakunnallista sarjaa. Joukkueet voivat osallistua myös turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turnauksiin osallistumisessa kannattaa harkita seuran useiden joukkueiden osallistumista samoihin turnauksiin.

Uusien joukkueiden perustaminen

 

·     Syksyllä 2008 on pyrittävä perustamaan joukkueet 2001 syntyneille tytöille ja pojille. Joukkueisiin olisi hyvä saada valmentajaksi aikuinen tai vanhempi juniori, jolla olisi apunaan nuorempi seuramme junioripelaaja. Niihin jo olemassa oleviin joukkueisiin, joissa pelaajamäärä on alle 10, pyritään erityismainonnalla saamaan mukaan uusia pelaajia.

 

Tiedotus

·     Koripallotoiminnan tiedottamiskanavana käytetään seuran Internet sivuja ja sähköpostia. Lisäksi kauden alussa jaetaan toimintamainoksia kauppojen, koulujen ja liikuntatilojen ilmoitustauluille. Samoja paikkoja käytetään myös päiväleirien mainonnassa. Syksyllä 2008 pyritään järjestämään myös koulukäyntejä (koripallon näytetunteja) seuramme koripallotoiminnan esilletuomiseksi.