Ryhmässä Päihteettä ilta koripallon 1995 tytöillä

10.11.2008
Pakilan Visan koripallon 1995 tytöt osallistuivat Ryhmässä Päihteettä projektin teemailtaan. Ryhmässä Päihteettä on Helsingin NMKY:ssä kehitetty ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jonka kohderyhmänä ovat nuoret urheilijat ja heidän lähiaikuisensa. Toiminnan tavoitteena on herättää keskustelua ja tukea nuoria päihteisiin liittyvissä pohdinnoissa, kannustaa nuoria itsenäiseen päätöksentekoon ja vahvistaa nuorten omaa identiteettiä ryhmän jäseninä. Myös jatkossa Pakilan Visassa pyritään järjestämään projektiin liittyviä teematapaamisia 13-15 vuotiaiden ryhmissä.

Illan aikana tehtiin pari aiheeseen pohjustavia harjoitteita, osallistuttiin tietovisaan (päihteistä erityisesti alkoholi esillä), käytiin läpi nuoren urheilijan kokemusmaailmaan vahvasti pohjaava tarina, tehtiin ryhmäpaineharjoitus omiin valintoihin liittyen ja pohdittiin alkoholin vaikutuksia ihmisen kehoon, elämään ja urheilusuoritukseen.

Ryhmässä Päihteettä -toiminnan tavoitteet

Joukkueet/ nuoret

 • ehkäistä päihteiden käyttöä
 • antaa eväitä omien mielipiteiden muodostamiseksi
 • kannustaa omaan päätöksentekoon (omat ratkaisut vaikuttavat omaan elämään)
 • auttaa toimimaan itsenäisesti oman mielipiteensä mukaan silloinkin kuin ryhmässä paine toisin tekemiseen
 • vaikuttaa myönteisen joukkuehengen kasvamiseen
 • antaa hyviä kokemuksia yhdessä olemisesta ilman päihteitä ja omien päätösten tekemisestä joukkueen sisällä (yksilö ? joukkue)

Vanhemmat

 • tarjota keskustelufoorumi päihteistä ja oheisilmiöistä keskustelemiseen (vanhemmat keskenään)
 • yhteisten pelisääntöjen tekeminen (joukkue/ vanhemmat/ vanhemmat ? lapsi)

Valmentajat/ joukkueenjohtajat

 • evästää keskustelemaan nuorten tärkeistä asioista
 • saada valmentaja näkemään oman asemansa ainutlaatuisuus valmennettaviensa elämässä; oma esimerkki ja suhtautuminen päihteisiin tärkeässä roolissa
 • tarjota koulutusta päihteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyen (sis. lisäravinteet, doping jne.)

Seurataso

 • saada seuratasolle ymmärrystä siitä, että päihteistä, lisäravinteista jne. on tärkeää puhua
 • antaa työväline päihteistä ja yleisen hyvinvoinnin merkityksestä puhumiseen
 • saada Ryhmässä Päihteettä –toiminnasta rakenteellinen osa määrätietoista kasvatustoimintaa

Illan kouluttajana toimi Tessa Lankinen HNMKY.stä.Lisätietoja: http://www.ryhmassapaihteetta.fi/index.shtml