Pakilan Visa ry.n VUOSIKOKOUSKUTSU

16.2.2010

V ja U seura Pakilan Visa ry.n VUOSIKOKOUS pidetään Pirkkolan uimahallin kokoustilassa, Pirkkolan liikuntapuisto, 00630 Helsinki sunnuntaina 14.3.2010 klo 18.00

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
 4.1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4.2.Valitaan kokoukselle sihteeri
 4.3.Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 4.4.Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa
5. Ilmoitusasiat
6. Sääntömuutosasiat
 6.1.Johtokunnan esitys sääntömuutoksesta
7. Vuoden 2009 toimintakertomus ja sen hyväksyminen
8. Tilikertomus vuoden 2009 tileistä tilintarkastuslausuntoineen
9. Päätetään vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
10. 

Määrätään jäsen-, nuorisojäsen- ja pelaajamaksut vuodelle 2010.

11. 

Määrätään ohjaajien ym. palkkiot vuodelle 2010.

12. 

Valitaan seuran toimihenkilöt vuodelle 2010

 12.1.Valitaan puheenjohtaja
 12.2.Valitaan sihteeri
 12.3.Valitaan taloudenhoitaja
13. 

Valitaan johtokunnan jäsenet vuodelle 2010

 13.1.Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet
 13.2.Valitaan johtokunnan varajäsenet
14. 

Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2010

 14.1.Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa
 14.2.Valitaan kaksi (2) varatilintarkastajaa
15. Valitaan jaostot ja niiden puheenjohtajat
 15.1.Koripallojaosto
 15.2.Salibandyjaosto
 15.3.Yleisurheilujaosto
 15.4.Kuntoliikuntajaosto
 15.5.Talousjaosto
 15.6.Naisjaosto
 15.7.Suunnistusjaosto
 15.8.Veteraanijaosto
 15.9.Sulkapallojaosto
16. 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2010

17. 

Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2010

18. 

Valitaan edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen kokouksiin.

 18.1.TUL.n Suur-Hgin piirin kokouksiin
  Varsinaiset edustajat
  Varaedustajat
 18.2.Suomen Veteraanien Urheiluliiton kokouksiin
 18.3.HELSY.n kokouksiin
 18.4.Koripalloliiton virallisiin kokouksiin
 18.5.Salibandyliiton kokouksiin
 18.6.Valitaan Pakilan Visan tukisäätiön hallituksen jäsenet
 18.7.Edustajat muihin kokouksiin
19. 

Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.

20. 

Muut sääntöjen mukaan kokoukselle esitettävät asiat

21. Kokouksen päättäminen

Liitteet