Vuosikokouksessa muutettiin seuran sääntöjä

15.3.2010

Kokousväen joukossa oli ilahduttavasti mukana myös seuran nuoria.
Kokousväen joukossa oli ilahduttavasti mukana myös seuran nuoria.
Juha Lujanen jatkaa edelleen seuran puheenjohtajana.
Juha Lujanen jatkaa edelleen seuran puheenjohtajana.

Pakilan Visa ry.n vuosikokous pidettiin Pirkkolan uimahallin kokoustiloissa sunnuntaina 14.3.2010. Vuosikokouksessa hyväksyttiin seuralle uudet säännöt. Olellisin muutos uusissa säännöissä on siirtyminen ns. kevät- ja syyskokouksen malliin. Kevätkokouksessa käydään läpi edellisvuoden toimintaa ja taloutta, kun taas syyskokouksessa valitaan toimihenkilöt seuraavalle vuodelle ja luodaan toiminnan suuntaviivat toimintasuunnitelman ja talousarvion avulla.

Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi edelleen Juha Lujasen, sihteeriksi Sirpa Mäenpää-Laurilan ja taloudenhoitajaksi Ari Elon.

Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jaakko Revonlinna, Johannes Lehtonen, Pekka Suomi, Esa Katajamäki, Teemu Vanhala ja Heikki Suomi.

Johtokunnan varajäseniksi valittiin Jorma Toivanen, Erkki Kuosmanen, Sanna Kotkaslahti ja Vili Vanhala.

V ja U seura Pakilan Visa ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullisia liikuntapalveluja. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä.
Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen ja muun toimintansa.
Aloitetaan valmistautuminen seuran 75-vuotis juhlavuoden (2011) järjestelyihin ja jatketaan 75-vuotis historiakirjan työstämistä.

Koripallo
Pakilan Visan koripallotoiminta vuonna 2010 pyritään pitämään vähintään yhtä laajana kuin vuonna 2009. Edelleen kiinnitetään huomiota uusien valmentajien ja ohjaajien rekrytointiin ja jo työtä tekevien valmentajien ja ohjaajien seurassa viihtymiseen. Pyritään myös tehostamaan joukkueenjohtajien toimintaa ja heille järjestettävää koulutusta.

Koripallojaoston organisaatiota pyritään parantamaan siten, että koripallojaoston puheenjohtajan rinnalle saataisiin erityisesti pienempien juniorijoukkueiden perustamiseen ja tukemiseen keskittyvä junioripäällikön virka.

Syksyllä 2010 perustetaan koripallojunioreiden ryhmät tytöissä 2001-2002 sekä 2003-2004 syntyneille ja pojissa vuonna 2004 syntyneille pelaajille. Valmentajien rekrytointi ko. tehtäviin on aloitettava jo keväällä. Suosittuja palloiluliikuntakerhoja 3-6 vuotiaille jatketaan edelleen Pakilassa ja Oulunkylän ala-asteen kerhoja pyritään myös kevätkauden tauon jälkeen syksyllä jatkamaan. Jo olemassa olevien junioriryhmien toimintaa pyritään tehostamaan siten, että mahdollisimman monessa ryhmässä olisi kaksi valmentajaa. Kilpailutoimintaan osallistutaan siten, että joukkueen kaikille pelaajille tulee otteluita vähintään koripallotoiminnan laatukäsikirjassa määritelty määrä. Kilpailutoimintaan osallistutaan lähinnä Koripalloliiton eteläisen alueen sarjoissa. Myös TUL.n kilpailutoimintaan osallistutaan, mikäli sitä järjestetään. Joukkueet voivat oman harkintansa mukaan osallistua seurojen järjestämiin turnauksiin. Ulkomaisiin turnauksiin osallistuu lähinnä vanhemmat juniori-ikäluokat.

Aikuisten joukkueita perustetaan tarpeen mukaan mikäli joukkueille saadaan vastuuvetäjiä. Miehissä pyritään pitämään alueen sarjoissa vähintään kaksi joukkuetta. Vuonna 1991 syntyneille pojille, jotka syksyllä nousevat aikuisten sarjaan pyritään perustamaan myös miesten joukkue. Tätä joukkuetta täydennetään tarvittaessa vanhemmilla A-junioreilla. Syksyllä pyritään aloittamaan myös naisten joukkueen toiminta, joka osallistuisi SKL.n sarjassa 3.s tai 4.s divisioonaan. Tätäkin joukkuetta voidaan täydentää A-tyttöjen vanhemman ikäluokan pelaajilla. Naisten kuntokoristoimintaa pyritään jatkamaan vähintään edellisvuoden tasolla.

Kesällä 2010 järjestetään kaksi suosittua lasten liikunnallista päiväleiriä. Leirien ohjelmaa pyritään edelleen monipuolistamaan. Tärkeää on myös, että leirien toiminnan laatu pysyy korkeana.

Valmennuksellista yhteistyötä tehdään edellisvuoden tapaan Hgin Yliopistoliikunnan kanssa. Vanhemmille juniori-ikäluokille ostetaan yliopistoliikunnalta erityisliikuntapalveluita ja kuntosaliohjausta. Pyrimme tekemään yhteistyötä alueen koulujen kanssa koripallon näytetuntien pitämisestä koulujen oppilaille. Näytetunnit pyritään pitämään syyskauden alussa, jotta mahdolliset koripallosta kiinnostuneet oppilaat voisivat siten hakeutua myös seuramme toimintaan mukaan.

Koripallojaosto järjestää myös junioripelaajien lajileirin Kisakeskuksen urheiluopistolla 22.-24.10.2010. Leirille pyritään saamaan vähintään 80 osallistujaa.

Salibandy
Salibandyn tavoitteena on vakiinnuttaa pelaajille hyvä ja toimiva seuratoiminta. Seuratoimintaa kehitetään kehittämällä joukkueiden valmennustoimintaa ja takaamalla toimiva taustaorganisaatio. Tarkoituksena on taata joukkueille riittävät ja haastavat sarjatasot joukkueen ja pelaajien tahdon mukaisesti. Pyritään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus harrastaa seurassamme salibandya.

Yleisurheilu
Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilijajoukkomme piirissä. Kauden tärkein kilpailu tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta.
Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloitettua yleisurheilukoulutoiminta jatkuu myös tänä vuonna. Seuramme on IF-yleisurheilukouluketjun jäsen ja tätä kautta on mahdollista saada tukea yleisurheilukoulutoimintaan.

Muu toiminta
Muiden lajien puitteissa toiminta jatkuu suunnilleen samaan malliin kuin aikaisemminkin. Kunto- ja hyötyliikunnan määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Sulkapallotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osaksi seuran säännöllistä urheilutoimintaa. Eläkeläisveteraanien kuntopyöräilyryhmä aloittaa pyöräilylenkkinsä heti pyöräteiden vapauduttua lumi- ja jääpeitteistään.

Talous
Seuramme talous on jo useamman vuoden ajan pysynyt tasapainossa. Taloutta tulee kuitenkin tehostaa kehittämällä uusia varainhankintamuotoja sekä karsimalla turhia kuluja. Talousjaosto tulee kontrolloimaan talouden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Tiedotustoiminta
Internetissä olevia seuramme kotisivuja kehitetään edelleen. Näin varsinkin sivujen ulkopuoliset käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan seuramme toiminnasta. Hyvin toimitettujen sivujen avulla on mahdollista saada uusia jäseniä ja toimijoita seuraamme.

MENESTYKSELLISTÄ TOIMINTAVUOTTA 2010

Vuosikokous 2010