Pakilan Visan syyskokous valitsi toimihenkilöt vuodelle 2011

26.11.2010

Juha Lujanen jatkaa seuran puheenjohtajana
Juha Lujanen jatkaa seuran puheenjohtajana
Jaakko Revonlinna toimii jatkossa seuran sihteerinä
Jaakko Revonlinna toimii jatkossa seuran sihteerinä
Vasemmalla seuran taloudenhoitaja Ari Elo ja oikealla salibandyjaoston edustajana johtokunnassa työskentelevä Vili Vanhala
Vasemmalla seuran taloudenhoitaja Ari Elo ja oikealla salibandyjaoston edustajana johtokunnassa työskentelevä Vili Vanhala
Seuraveteraaneja Erkki Kuosmanen (vas) ja Heikki Luoma (oik) joka toimii myös seuran varapuheenjohtajana.
Seuraveteraaneja Erkki Kuosmanen (vas) ja Heikki Luoma (oik) joka toimii myös seuran varapuheenjohtajana.

Pakilan Visan syyskokous pidettiin Paloheinän ulkoilumajalla keskiviikkona 25.11. Ensimmäisen kerran seuran historiassa pidetyssä syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2011 sekä vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma ko.vuodelle.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Juha Lujanen, varapuheenjohtajana Heikki Luoma ja taloudenhoitajana Ari Elo. Sihteeriksi vuodelle 2011 valittiin Jaakko Revonlinna.

Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Teemu Vanhala (salibandy), Heikki Suomi (koripallo), Esa Katajamäki (yleisurheilu, Pekka Suomi (koripallo), Johannes Lehtonen (koripallo) ja Vili Vanhala (salibandy). Varajäseniksi valittiin Helena Suomi (koripallo), Sirpa Mäenpää-Laurila (koripallo) Jorma Toivanen (veteraanijaosto) ja Erkki Kuosmanen (kunto- ja veteraanijaosto).

 

V ja U seura Pakilan Visa ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

 
Seuramme tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan saada lisää aktiivisia toimijoita. Tämä luo pohjan sille, että voimme saada lisää jäseniä eri jaostoihin harrastamaan seuramme tarjoamia eri lajeja. Mitään estettä ei ole sille, että tarvittaessa voi perustaa uusia jaostoja.
Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullisia liikuntapalveluja. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä.
Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen ja muun toimintansa.
Seuramme täyttää toimintavuoden aikana 75 vuotta ja sen johdosta suunnitelmissa on toteuttaa juhlatapahtuma. Tapahtuman tarkka ajankohta ja tapa kuinka juhlimme, on vielä avoin. Seuran 75-vuotis historia valmistuu kevään aikana ja julkaistaan viimeistään juhlatapahtumassa.
 
 
Koripallo
 
Koripallojaoston valinnat
                     
·       Aikaisempina vuosina koripallojaostoon ovat kuuluneet kaikki koripallotoiminnassa mukana olevat valmentajat ja joukkueenjohtajat. Vuodelle 2011 valitaan koripallojaostoon 5-7 henkilöä, jotka pääosin vastaavat koripallotoiminnan suunnittelusta ja päätöksistä Pakilan Visassa. Jaostoon pyritään saamaan mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on aikaa ja aktiivisesti kiinnostusta Pakilan Visan koripallotoiminnan kehittämiseen.
 
        Nuorisopäällikkö / toiminnanohjaajan valinta
 
Vuoden 2011 kevään aikana on käynnistettävä organisaatiouudistus, jossa Pakilan Visan koripallotoiminnan tehostamiseksi valitaan tai palkataan koripallon nuorisopäällikkö / toiminnanohjaaja, jonka pääasiallisena tehtävänä on nuorisotoiminnan organisointi. Nuorisopäällikkö / toiminnanohjaaja toimii myös nuorten harrastemanagerina. Nuorisopäällikkö / toiminnanohjaajan muita tehtäviä ovat mm. uusien joukkueiden (ryhmien) muodostaminen, valmentajarekrytointi ja heidän sijoittaminen joukkueisiin sekä valmentajien koulutuksen järjestäminen. Hän toimii myös valmentajien ja ohjaajien esimiehenä. Lisäksi hän vastaa palloiluliikkareiden ja koripallokoulujen toiminnasta. Nuorisopäällikkö / toiminnanohjaaja anoo ja varaa kaikki salivuorot sekä jakaa ne joukkueille. Lisäksi valittava henkilö osallistuu suurella panoksella lasten päiväleirien järjestämiseen.

Ennen nuorisopäällikön / toiminnanohjaajan nimeämistä hänen tehtäväkuvastaan tehdään selkeä lista, jotta nimeämisen yhteydessä voidaan tehtävään valita mahdollisimman pätevä henkilö. Ko. henkilön palkkaamisen mahdolliset tukimahdollisuudet (mm. seuratuki) on kartoitettava tarkasti.
 
Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset
 
·       Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamisia on tehostettava. Vuoden 2011 aikana valmentajien on kokoonnuttava 2-3 kertaa puimaan yhteisiä valmennuksellisia asioita. Tämä voidaan tehdä mm. siten, että nuorempien ikäluokkien valmentajat kokoontuvat omaan palaveriin ja vanhempien ikäluokkien valmentajat omaan palaveriin.
 
Leirit
 
·       Kauden aikana järjestetään kaksi lasten päiväleiriä. Lisäksi koripallojaosto osallistuu seuran 75-vuotis juhlaleiriin Kisakeskuksen urheiluopistossa, mikäli sellainen järjestetään.
 
Kilpailutoiminta

 
·       Pääsääntöisesti joukkueemme osallistuu alueelliseen kilpailutoimintaan Koripalloliiton sarjoissa. Myös TUL.n sarjatoimintaan osallistutaan, mikäli sellaista järjestetään. Mikäli jollakin joukkueella katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä myös valtakunnallisissa sarjoissa, voi joukkue harkita osallistumistaan myös näihin sarjoihin. Kuitenkin osallistuminen on harkittava tarkoin ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös pelaajien perheiden taloudelliset mahdollisuudet pelata valtakunnallista sarjaa. Joukkueet voivat osallistua myös turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turnauksiin osallistumisessa kannattaa harkita seuran useiden joukkueiden osallistumista samoihin turnauksiin. Kotiotteluihin isoihin koreihin pelaavat joukkueet käyttävät pääsääntöisesti Mäkelänrinteen palloiluhallin sunnuntaivuoroja. Tällöin pyritään ko. sunnuntaivuoroista muodostamaan Pakilan Visan seurahenkeä kasvattava yhteinen tapahtuma, jossa joukkueiden pelaajat ja vanhemmat voivat seurata toisten joukkueiden pelejä.
 
Pakilan Visan 75-vuotis juhlallisuudet
 
·       Pakilan Visan viettäessä 75-vuotis juhlavuottaan vuonna 2011 osallistuu koripallojaosto ja koripalloilijat juhlavuoden järjestelyihin mahdollisimman aktiivisesti. Pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että juhlavuonna koripallo lajina näkyy edelleen Pakilan Visassa seuran suurimpana toimintalajina.

 
Uusien joukkueiden perustaminen
 
·       Syksyllä 2011 on pyrittävä perustamaan joukkueet 2001-2002 syntyneille tytöille ja 2004 syntyneille pojille. Joukkueisiin olisi hyvä saada valmentajaksi aikuinen tai vanhempi juniori, jolla olisi apunaan nuorempi seuramme junioripelaaja. Niihin jo olemassa oleviin joukkueisiin, joissa pelaajamäärä on alle 10, pyritään erityismainonnalla saamaan mukaan uusia pelaajia.
 
Tiedotus
 
·       Koripallotoiminnan tiedottamiskanavana käytetään seuran Internet sivuja ja sähköpostia. Lisäksi kauden alussa jaetaan toimintamainoksia kauppojen, koulujen ja liikuntatilojen ilmoitustauluille. Samoja paikkoja käytetään myös päiväleirien mainonnassa. Syksyllä 2011 pyritään järjestämään myös koulukäyntejä (koripallon näytetunteja) seuramme koripallotoiminnan esilletuomiseksi.
 
Yhtenäiset koripallon seuraasut
 
·       Pakilan Visan koripallotoiminnassa on kiitettävästi lähes kaikilla joukkueilla yhtenäiset peliasut. Olemme myyneet melko mukavasti myös muita koripallon seuratuotteita. Vuoden 2011 aikana on tehostettava erityisesti verryttely- ja tuulipukujen myyntiä. Mallit näistä on teetetty Team Placessa noin 2-vuotta sitten. Seuranäkyvyyden lisäämiseksi erityisesti näin juhlavuonna tämä on tärkeätä.
 
 
Salibandy
Salibandyn tavoitteena on vakiinnuttaa pelaajille hyvä ja toimiva seuratoiminta. Seuratoimintaa kehitetään kehittämällä joukkueiden valmennustoimintaa ja takaamalla toimiva taustaorganisaatio. Tarkoituksena on taata joukkueille riittävät ja haastavat sarjatasot joukkueen ja pelaajien tahdon mukaisesti. Pyritään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus harrastaa seurassamme salibandya.
 
Yleisurheilu
Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilijajoukkomme piirissä. Kauden tärkeimpiä kilpailuja tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta.
Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloitettua yleisurheilukoulutoiminta jatkuu myös tulevana vuonna. YU-jaosto järjestää toukokuussa myös jo perinteiset lasten maastojuoksukilpailut.
 
Muu toiminta
Muiden lajien puitteissa toiminta jatkuu suunnilleen samaan malliin kuin aikaisemminkin. Kunto- ja hyötyliikunnan määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Sulkapallotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osaksi seuran säännöllistä urheilutoimintaa. Eläkeläisveteraanien kuntopyöräilyryhmä aloittaa pyöräilylenkkinsä keväällä pyöräteiden vapauduttua lumi- ja jääpeitteistään.
 
Talous
Seuramme talous on jo useamman vuoden ajan pysynyt tasapainossa. Taloutta tulee kuitenkin tehostaa kehittämällä uusia varainhankintamuotoja sekä karsimalla turhia kuluja. Talousjaosto tulee kontrolloimaan talouden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Jäsenrekisterin uusiminen nykytarpeita vastaavaksi tulee aloittaa vuoden 2011 alussa. Tämän lisäksi rekisteriseloste tulee laatia vuoden 2011 aikana.
 
Tiedotustoiminta
Internetissä olevia seuramme kotisivuja kehitetään edelleen. Näin varsinkin sivujen ulkopuoliset käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan seuramme toiminnasta. Hyvin toimitettujen sivujen avulla on mahdollista saada uusia jäseniä ja toimijoita seuraamme.
 
 
MENESTYKSELLISTÄ TOIMINTAVUOTTA 2011
 

                                                                                                             Syyskokous 2010