Syyskokous valitsi toimihenkilöt vuodelle 2013

5.11.2012

Seuran syyskokous valitsi tehtäviinsä uudelleen oikealta puheenjohtaja Juha Lujasen, taloudenhoitaja Ari Elon, varapuheenjohtaja Heikki Luoman ja sihteeri Jaakko Revonlinnan.
Seuran syyskokous valitsi tehtäviinsä uudelleen oikealta puheenjohtaja Juha Lujasen, taloudenhoitaja Ari Elon, varapuheenjohtaja Heikki Luoman ja sihteeri Jaakko Revonlinnan.

Pakilan Visa ry.n syyskokous pidettiin Pirkkolan uima-/palloiluhallin kokoustiloissa sunnuntaina 4.11. Kokouksen pääasiana oli hyväksyä seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita toimihenkilöt vuodelle 2013.

Syyskokous valitsi Juha Lujasen jatkamaan puheenjohtajana myös ensi vuonna. Myös varapuheenjohtaja Heikki Luoma, Sihteeri Jaakko Revonlinna ja taloudenhoitaja Ari Elo jatkavat tehtävissään.

Johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Sinisalo, Sanna Kotkaslahti, Ari Elo, Vili Vanhala, Pekka Suomi ja Heikki Suomi. Varajäseniksi valittiin Esa Katajamäki, Erkki Kuosmanen, Ossi Viita ja Johannes Lehtonen.

V ja U seura Pakilan Visa ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Seuramme tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan saada lisää aktiivisia toimijoita. Tämä luo pohjan sille, että voimme saada lisää jäseniä eri jaostoihin harrastamaan seuramme tarjoamia eri lajeja. Mitään estettä ei ole sille, että tarvittaessa perustetaan uusi jaosto, edellyttäen, että sille löytyy vastuullinen vetäjä.

Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullista liikuntaa. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä.

Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen ja muun toimintansa.

Koripallo

Koripallojaoston valinta

Vuodelle 2013 valitaan koripallojaostoon 5-6 henkilöä, jotka pääosin vastaavat koripallotoiminnan suunnittelusta ja päätöksistä Pakilan Visassa. Jaostoon pyritään saamaan mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on aikaa ja aktiivisesti kiinnostusta Pakilan Visan koripallotoiminnan kehittämiseen.

Koripallon organisaatio

Vuoden 2012 aikana toteutettua Pakilan Visan koripallon organisaatiokaaviota tarkistetaan. Koripallojaosto selvittää myös organisaation johtotehtävissä olevien henkilöiden tehtäväkohtaiset palkkiot. Pyritään siihen, että tehtäväkohtaisina palkkioina ko. organisaatiovastaaville on mm. omien sekä omien lasten vapautus seuramaksuista. Seuran jäsenmaksut on kuitenkin myös ko. henkilöiden maksettava.

Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset

Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamisia on tehostettava. Vuoden 2013 aikana valmentajien on kokoonnuttava 2-3 kertaa puimaan yhteisiä valmennuksellisia asioita. Tämä voidaan tehdä mm. siten, että nuorempien ikäluokkien valmentajat kokoontuvat omaan palaveriin ja vanhempien ikäluokkien valmentajat omaan palaveriin.

Leirit

Kauden aikana järjestetään vähintään kaksi lasten päiväleiriä. Pyritään lisäksi järjestämään koripallon lajileiri viikonlopputapahtumana. Tutkitaan myös mahdollisuutta järjestää koripallon lajileiri yli 12v. nuorille kesäkuun ensimmäisinä viikkoina.

Kilpailutoiminta

Pääsääntöisesti joukkueemme osallistuu alueelliseen kilpailutoimintaan Koripalloliiton sarjoissa. Myös TUL.n sarjatoimintaan osallistutaan, mikäli sellaista järjestetään. Mikäli jollakin joukkueella katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä myös valtakunnallisissa sarjoissa, voi joukkue harkita osallistumistaan myös näihin sarjoihin. Kuitenkin osallistuminen on harkittava tarkoin ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös pelaajien perheiden taloudelliset mahdollisuudet pelata valtakunnallista sarjaa. Joukkueet voivat osallistua myös turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turnauksiin osallistumisessa kannattaa harkita seuran useiden joukkueiden osallistumista samoihin turnauksiin.

 

Harjoitustoiminta

Ikäluokasta riippuen taataan kaikille joukkueille vähintään kaksi harjoituskertaa viikossa ja sen lisäksi joukkueen kotiotteluihin otteluvuoro. Mikäli joku joukkue haluaa enemmän harjoituskertoja, pitää joukkueen valmentajalta saada riittävät perustelut lisäharjoitusvuorojen käyttöön. Vuoden 2013 aikana tehostetaan mm. eri joukkueiden yhteisharjoittelua.

Harjoitusaktiivisuuden seuraamista varten syksyllä 2013 kaikki ryhmät vievät osanottajalistat ohjaajineen myClub järjestelmään. Tätä varten järjestetään keväällä 2013 kaikille valmentajille ja jouk-kueenjohtajille koulutustilaisuus.

Talous

Koripallojaoston talous perustuu edelleen joukkuekohtaisiin talouslaskelmiin. Jaoston kuluja varten kerätään kaikilta osanottajilta edelleen 20 € suuruinen jaostomaksu. Jaoston yleisiin menoihin pyri-tään saamaan katetta edelleen lasten palloiluliikkaritoiminnasta sekä lasten päiväleiritoiminnasta.

Uusien joukkueiden perustaminen

Syksyllä 2013 nuorempien ikäluokkiin perustetaan joukkueet, joiden harjoituspaikka on sama tai lähellä palloiluliikkaritoiminnan harjoituspaikkoja. Tällöin kysymykseen tulevat mm. Pakilan alueen ja Paloheinän alueen koulut. Uusien koripalloryhmien perustamisesta ilmoitetaan mm. liikkarikerhojen osanottajille jo keväällä 2013. Tällöin päätös ryhmän harjoituspaikasta on tehtävä jo keväällä.

Tiedotus

Koripallotoiminnan tiedottamiskanavana käytetään seuran Internet sivuja, MyClub järjestelmää ja sähköpostia. Lisäksi kauden alussa jaetaan toimintamainoksia kauppojen, koulujen ja liikuntatilojen ilmoitustauluille. Samoja paikkoja käytetään myös päiväleirien mainonnassa. Syksyllä 2013 pyri-tään järjestämään myös koulukäyntejä (koripallon näytetunteja) seuramme koripallotoiminnan esilletuomiseksi.

Yhtenäiset koripallon seura-asut

Pakilan Visan koripallotoiminnassa on kiitettävästi lähes kaikilla joukkueilla yhtenäiset peliasut. Peliasut hankitaan kaikkien juniorijoukkueiden osalta TeamPlacesta. Myös aikuisjoukkueet voivat niin halutessaan käyttää TeamPlacesta hankittuja asuja. Asuja pidetään painamattomina seuran varastossa noin 10 kpl per/koko. Numero- ja seuran logopainatus saadaan sopimuksen mukaan noin viikossa TeamPlacesta. Muiden tuotteiden hankinnassa jatketaan yhteistyötä Korispisteen kanssa. Vuoden 2013 aikana ote-taan käyttöön mm. Korispisteessä suunniteltu koripalloilijoiden lämmittelyasu.

Salibandy

Salibandyjaoston pyrkimys on vakiinnuttaa pelaajille hyvin toimiva seuratoiminta huolehtimalla jaoston organisaation toimivuudesta ja tukemalla joukkueita esimerkiksi valmennustoimintaa kehit-tämällä. Joukkueille pyritään takaamaan joukkueiden oman tason ja kehittymishalun mukaiset sarjatasot. Tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus harrastaa salibandya seurassamme. Tämän tavoitteen toteutumiseksi pyritään kartoittamaan mahdollisuuksia uusien joukkueiden perustamiselle.

Yleisurheilu

Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilijajoukkomme piirissä. Kauden tärkeimpiä kilpailuja tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta.

Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloitettua yleisurheilukoulutoiminta jatkuu myös tulevana vuonna. YU -jaoston tavoitteena on järjestää toukokuussa myös jo perinteiset lasten maastojuoksukilpailut.

Muu toiminta

Muiden lajien puitteissa toiminta jatkuu suunnilleen samaan malliin kuin aikaisemminkin. Kunto- ja hyötyliikunnan määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Jatketaan syksyllä 2011 aloitettua kuntolentopallotoimintaa. Sulkapallotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osaksi seuran säännöllistä urheilutoimintaa. Eläkeläisveteraanien kuntopyöräilyryhmä aloittaa pyöräilylenkkinsä keväällä pyöräteiden vapauduttua lumi- ja jääpeitteistään.

Talous

Talouden osalta menot suhteutetaan tuloihin niin, että ne pysyvät tasapainossa.

Menot muodostuvat pääasiassa salivuokrista. Tulopuolella on jäseniltä kerättävät jäsenmaksut ja kaupunginavustukset. Jokainen jaosto vastaa kuitenkin omista kuluistaan ja rakentaa toimintansa sille pohjalle.

Osa- tai kokopäivätoimiselle seuran toimintaa kehittävälle ja valmennukseen osallistuvalle henkilölle olisi myös tarvetta jos siihen saadaan kustannukset kattava rahoitus järjestettyä.

Talousjaosto tulee kontrolloimaan talouden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Tiedotustoiminta

Internetissä ja Facebookissa olevia seuramme kotisivuja kehitetään edelleen. Näin varsinkin sivujen ulkopuoliset käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan seuramme toiminnasta. Hyvin toimitettujen sivujen avulla on mahdollista saada uusia jäseniä ja toimijoita seuraamme.

MENESTYKSELLISTÄ TOIMINTAVUOTTA 2013

Syyskokous 2012