Syyskokous valitsi uusia toimihenkilöitä seuran johtoon

27.10.2013


Pakilan Visan syyskokous pidettiin muutoksen tuulien vallitessa seuran toimihenkilöitä valittaessa. Juha Lujanen väistyy omasta pyynnöstään puheenjohtajan tehtävästä ja tilalle astuu ensi vuoden alusta seuran historian ensimmäinen naispuheenjohtaja kun Sanna Kotkaslahti alkaa luotsaamaan seuraa puheenjohtajan ominaisuudessa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Revonlinna ja sihteeriksi Johannes Lehtonen.

Eri jaostoja vetää vuoden 2014 alusta seuraavat henkilöt:
Koripallojaosto - Heikki Suomi
Salibandyjaosto - Vili Vanhala
Yleisurheilujaosto - Heikki Luoma
Kuntoliikuntajaosto - Ossi Viita
Talousjaosto - Ari Elo
Veteraanijaosto - Heikki Luoma
Sulkapallojaosto - Juha Lujanen

Syyskokous vahvisti tulevalle vuodelle myös toimintasuunnitelman ja talousarvion.
 

V ja U seura Pakilan Visa ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Seuramme tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan saada lisää aktiivisia toimijoita. Tämä luo pohjan sille, että voimme saada lisää jäseniä eri jaostoihin harrastamaan seuramme tarjoamia eri lajeja. Mitään estettä ei ole sille, että tarvittaessa perustetaan uusi jaosto, edellyttäen, että sille löytyy vastuullinen vetäjä.

Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullista liikuntaa. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä.

Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen ja muun toimintansa.

Koripallo

Koripallojaoston valinta
Vuodelle 2014 valitaan koripallojaostoon 5-6 henkilöä, jotka pääosin vastaavat koripallotoiminnan suunnittelusta ja päätöksistä Pakilan Visassa. Jaostoon pyritään saamaan mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on aikaa ja aktiivisesti kiinnostusta Pakilan Visan koripallotoiminnan kehittämiseen.
 

Koripallon organisaatio
Vuoden 2014 aikana pyritään vahvistamaan koripallojaoston hallinto-organisaatiota.  Pyritään saamaan tiimit jotka vastaavat mm. tenava- ja palloiluliikkareiden kehittämisestä, kouluyhteistyöstä (easy sport -kerhot), minikoreihin pelaavien ja isoihin koreihin pelaavien junioreiden toiminnasta sekä aikuisten kilpa- ja harrastustoiminnasta.

Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset


Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamisia on vuoden aikana 3-4 kertaa. Valmentajatapaamisissa vahvistetaan seuran valmennuksellisia ja koripallotoimintaa kehittäviä linjauksia. Joukkuejohtajien tapaamisissa käydään läpi joukkueenjohtajien tehtäväkuvat sekä jaetaan ideoita joukkueiden taloudellisen tilan parantamiseksi. Joukkuejohtajien aktiivinen osallistuminen joukkueen muuhun kuin valmennuksellisiin asioihin helpottaa huomattavasti valmentajien tehtäviä.
 

Leirit

Kauden aikana pyritään lisäämään lajileiritoimintaa. Pyritään järjestämään syksyllä 2014 kaikkien junioripelaajien yhteinen lajileiri. Kesällä koulun lomien aikana järjestetään myös vähintään kolme lasten päiväleiriä. Tämän lisäksi pyritään aloittamaan yhteistyö Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa Easy sport -leirin järjestämisestä.

Kilpailutoiminta

Pääsääntöisesti joukkueemme osallistuu alueelliseen kilpailutoimintaan Koripalloliiton sarjoissa. Myös TUL.n sarjatoimintaan osallistutaan, mikäli sellaista järjestetään.  Mikäli jollakin joukkueella katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä myös valtakunnallisissa sarjoissa, voi joukkue harkita osallistumistaan myös näihin sarjoihin. Kuitenkin osallistuminen on harkittava tarkoin ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös pelaajien perheiden taloudelliset mahdollisuudet pelata valtakunnallista sarjaa.

Kesäkuussa 2014 mahdollisimman moni joukkueista osallistuu TUL.n liittojuhlaturnaukseen Seinäjoella. Joukkueet voivat osallistua myös muihin turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turnauksiin osallistumisessa kannattaa harkita seuran useiden joukkueiden osallistumista samoihin turnauksiin.

Harjoitustoiminta

Ikäluokasta riippuen taataan kaikille joukkueille vähintään kaksi harjoituskertaa viikossa ja sen lisäksi joukkueen kotiotteluihin otteluvuoro. Mikäli joku joukkue haluaa enemmän harjoituskertoja,  pitää joukkueen valmentajalta saada riittävät perustelut lisäharjoitusvuorojen käyttöön. Vuoden 2014 aikana tehostetaan mm. eri joukkueiden yhteisharjoittelua.


Vuoden aikana pyritään lisäämään yhteistyötä Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa Easy sport -liikuntakerhojen järjestämisestä koulujen iltapäivätoimintana. Osassa kerhoista pääpaino on koripallotaitojen opettamisessa, mutta osa kerhoista voi toimia monilajisena kerhona.

Talous

Koripallojaoston talous perustuu edelleen joukkuekohtaisiin talouslaskelmiin. Jaoston kuluja varten kerätään kaikilta osanottajilta edelleen 20 € suuruinen jaostomaksu. Tästä maksusta voidaan kuitenkin luopua, mikäli jaoston rahatilanne siihen antaa mahdollisuuden.  Jaoston yleisiin menoihin pyritään saamaan katetta edelleen lasten palloiluliikkaritoiminnasta sekä lasten päiväleiritoiminnasta. Talouden seurantaa tehostetaan mm. seuramaksujen perinnän suhteen. Lisäksi jatkossa on pyrittävä aktiivisesti saamaan liikuntaviraston halpoja vuoroja koripallojoukkueiden käyttöön. Mikäli seuralle jää ns. tyhjiä vuoroja on niistä ajoissa luovuttava, jotta salikustannukset saadaan pysymään mahdollisimman alhaisina.

Uusien joukkueiden perustaminen

Syksyllä 2014 nuorempien ikäluokkiin perustetaan joukkueet, joiden harjoituspaikka on sama tai lähellä palloiluliikkaritoiminnan harjoituspaikkoja. Tällöin kysymykseen tulevat mm. Pakilan alueen, Paloheinän alueen ja Käpylän alueen koulut. Uusien koripalloryhmien perustamisesta ilmoitetaan mm. liikkarikerhojen osanottajille jo keväällä 2014. Tällöin päätös ryhmän harjoituspaikasta on tehtävä jo keväällä. Lisäksi pyritään EasySport kerhoihin osallistuvia lapsia saamaan mukaan myös seuran joukkueiden toimintaan.

Tiedotus

Koripallotoiminnan tiedottamiskanavana käytetään seuran Internet sivuja, myClub järjestelmää ja sähköpostia. Lisäksi kauden alussa jaetaan toimintamainoksia kauppojen, koulujen ja liikuntatilojen ilmoitustauluille. Samoja paikkoja käytetään myös päiväleirien mainonnassa. Syksyllä 2014 pyritään järjestämään myös koulukäyntejä (koripallon näytetunteja) seuramme koripallotoiminnan esilletuomiseksi. Koripallotoiminnasta kerromme myös aktiivisesti paikallislehdissä. Myös joitakin maksullisia lehtimainoksia syyskauden 2014 alussa julkaistaan.

Yhtenäiset koripallon seura-asut

Pakilan Visan koripallotoiminnassa on kiitettävästi lähes kaikilla joukkueilla yhtenäiset peliasut. Peliasut hankitaan kaikkien juniorijoukkueiden osalta TeamPlacesta. Myös aikuisjoukkueet voivat niin halutessaan käyttää TeamPlacesta hankittuja asuja. Asuja pidetään painamattomina seuran varastossa noin 10 kpl per/koko. Numero- ja seuran logopainatus saadaan sopimuksen mukaan noin viikossa TeamPlacesta.

Muiden tuotteiden hankinnassa jatketaan yhteistyötä Korispisteen kanssa.

Salibandy

Salibandyjaoston pyrkimys on vakiinnuttaa pelaajille hyvin toimiva seuratoiminta huolehtimalla jaoston organisaation toimivuudesta ja tukemalla joukkueita esimerkiksi valmennustoimintaa kehittämällä. Joukkueille pyritään takaamaan joukkueiden oman tason ja kehittymishalun mukaiset sarjatasot. Tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus harrastaa salibandya seurassamme. Tämän tavoitteen toteutumiseksi pyritään kartoittamaan mahdollisuuksia uusien joukkueiden perustamiselle.

Yleisurheilu

Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilijajoukkomme piirissä. Kauden tärkeimpiä kilpailuja tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta.

Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloitettua yleisurheilukoulutoimintaa jatketaan myös tulevana vuonna. YU -jaoston tavoitteena on järjestää toukokuussa myös jo perinteiset lasten maastojuoksukilpailut. Yleisurheilujaoston toimintaan pitää vuonna 2014 saada mukaan uusia aktiivisia vetäjiä. Tässä vetäjien hankintatehtävässä myös seuran johtokunnan rooli pitää olla suuri.

Muu toiminta

Muiden lajien puitteissa toiminta jatkuu suunnilleen samaan malliin kuin aikaisemminkin. Kunto- ja hyötyliikunnan määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Jatketaan syksyllä 2011 aloitettua kuntolentopallotoimintaa. Sulkapallotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osaksi seuran säännöllistä urheilutoimintaa. Eläkeläisveteraanien kuntopyöräilyryhmä aloittaa pyöräilylenkkinsä keväällä pyöräteiden vapauduttua lumi- ja jääpeitteistään.

Talous

Talouden osalta menot suhteutetaan tuloihin niin, että ne pysyvät tasapainossa.

Menot muodostuvat pääasiassa salivuokrista. Tulopuolella on jäseniltä kerättävät jäsen- ja kausimaksut sekä kaupunginavustukset. Jokainen jaosto vastaa kuitenkin omista kuluistaan ja rakentaa toimintansa sille pohjalle.

Osa- tai kokopäivätoimiselle seuran toimintaa kehittävälle ja valmennukseen osallistuvalle henkilölle olisi myös tarvetta, jos siihen saadaan kustannukset kattava rahoitus järjestettyä.

Talousjaosto tulee kontrolloimaan talouden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Tiedotustoiminta

Internetissä ja Facebookissa olevia seuramme kotisivuja kehitetään edelleen. Näin varsinkin sivujen ulkopuoliset käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan seuramme toiminnasta. Hyvin toimitettujen sivujen avulla on mahdollista saada uusia jäseniä ja toimijoita seuraamme.

MENESTYKSELLISTÄ TOIMINTAVUOTTA 2014

 

                                                                                                             Syyskokous 2013