75-vuotis historiakirja-projekti

Pakilan Visan 75-vuotisesta taipaleesta kertova historiateos on valmis. Historian on kirjoittanut Suomen Urheilumuseosäätiön erikoistutkija, FT, dosentti Ossi Viita.

Visan historiasta selviää, miten urheilutoiminta alkoi Pakilassa 1900-luvun alussa. Visan perustamiskuviot vuosina 1935–36 käsitellään perusteellisesti kuten myös ensimmäisen oman toimitilan rakentaminen ja sen käyttö. Normaaleja toimintavuosia Visalla oli perustamisen jälkeen vain muutama. Sota-aika toi poikkeuksia myös urheiluseurojen toimintaan. Visan toiminta oli lähellä päättyä.

Yleisseuratyöosuudessa kunniaa annetaan seuran luottamushenkilöille. Lisäksi siinä esitellään Visan toiminta Suomen Työväen Urheiluliitossa. Seuran monipuolisesta lapsi- ja nuorisotoiminnasta on sivukaupalla tekstiä. Siihen liittyy Enäjärven Kivirannan hankkiminen ja siellä pidetyt kesäleirit. Perusteellisesti käsitellään myös seuran taloutta, erityisesti bingoa ja veikkausasiamiestoimintaa.

Laduilla, kentillä ja saleissa -luvussa ollaan hikisiä! Seuran hiihdon, yleisurheilun, voimistelun, painin, nyrkkeilyn ja painonnoston vaiheet – varsinkin niiden tulo seuraan – tuodaan nimi nimeltä esiin. Seuran monipuolinen palloiluhistoria käsitellään omana kokonaisuutenaan. Mukana ovat pesä-, jalka-, lento- ja koripallo sekä jääkiekko ja jääpallo unohtamatta tietenkään salibandyä, joka on yltänyt hyviin saavutuksiin erityisesti tänä juhlavuotena.

Osta hieno hakuteos Pakilan Visan 75-vuotisesta toiminnasta.

Kirjan hinta on 15 € + postituskulut.Pääset tilaamaan kirjan tästä linkistä....

Pakilan Visan 75-vuotis historiakirjatoimikunta:

Pertti Suomi (puh.joht.) puh. 050 - 593 1011 E-mail: pertti.suomi(at)gmail.com
Juha Lujanen (sihteeri) puh. 050 - 563 4400 E-mail: juha.lujanen(at)sahkoliitto.fi
Jorma Toivanen puh. 050 - 380 0520 E-mail: jore.toivanen(at)elisanet.fi
Heikki Luoma puh. 040 - 753 2060 E-mail: heikki.luoma(at)welho.com

 

Historiakirjan kirjoittaja Ossi Viidan yhteystiedot:
ossi.viita(at)gmail.com, puh. 050 5644 857
 

75-vuotis historiakirjan valmistumisvaiheita:

18.4.2007
Johtokunnassa keskusteltiin 75-vuotis historiakirjasta

Johtokunnan kokouksessa käsiteltiin historiakirjan kirjoittamisesta. Päätettiin ottaa yhteyttä Ossi Viitaan ja pyytää häntä palaveriin asian tiimoilta.

20.9.2007
Historiatoimikunnan järjestäytymiskokous

Pakilan Visan johtokunnan valitsema historiatoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. johtokunnan toimeksiannon sisältöä sekä keskusteltiin yleisellä tasolla siitä minkälainen historiakirjan sisältö voisi olla.

9.4.2008
Sopimus historiakirjan kirjoitustyöstä allekirjoitettiin

Pakilan Visa ja Suomen Urheilumuseosäätiö allekirjoittivat Suomen Urheilumuseon tiloissa sopimuksen Pakilan Visan 75-vuotis historiikin kirjoittamisesta. Sopimuksen allekirjoittivat Juha Lujanen (vas.) Pakilan Visasta ja Pekka Honkanen Suomen Urheilumuseosäätiöstä.

25.2.2009
Pakilan Visan arkisto siirrettiin Suomen Urheiluarkistoon

Aarno Suomi luovutti kokoamansa Pakilan Visan arkiston Suomen Urheiluarkiston erikoistutkija Ossi Viidalle. Arkisto käydään tutkijan toimesta läpi ja sijoitetaan Suomen Urheiluarkiston tiloihin Olympiastadionille.

26.5.2009
Historiatoimikunnalla kokous. Visan historiankirjoitus etenee - aineistoa otetaan vastaan

Pakilan Visan 75-vuotishistoria etenee suunnitellusti. Historiatoimikunta kokoontui toukokuun lopulla. Muistiinpanoja Visan alkuvaiheista on kertynyt 25 sivua. Kirjoittaja on käynyt lävitse Aarno Suomen lahjoittamaa aineistoa. Myös lisäaineistoa otetaan vastaan. Jos hallussasi on esimerkiksi Visan pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa, jäsenluetteloita ja kilpailutuloksia, ota yhteys historiankirjoittajaan Ossi Viitaan: ossi.viita(at)stadion.fi, puh. 050 5644 857.

23.09.2009
Aineistonkeruuta tehostetaan

Aineistoa Pakilan Visan 75v.-historiakirjaan toivotaan edelleen saatavan vanhoilta Visassa toimineilta henkilöiltä tai heidän sukulaisiltaan. Aineistonkeruun tehostamiseksi paikallislehti Vartissa julkaistiin 23.9.2009 juttu historiankirjan kirjoittamisesta. Vielä syksyn aikana kokoontuu myös ensimmäinen vanhoista visalaisista koottu ryhmä muistelemaan aikoja Pakilan Visan seuratoiminnassa 30-, 40- ja 50-luvuilla.

Klikkaa kuvaa niin näet sen suurempana.
Kuva ja teksti Vartti lehti, 23.09.2009
(Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.)
Pakilan Visan arvokkaat, alkuperäiset jäsenkortit ovat myös historiankirjoittajan käytössä. Lennart Silius kuului Pakilan Visan perustajiin 1936. Visa ehti toimia vain muutaman vuoden ennen sota-aikaa. Marraskuun 30. päivä 1939 alkanut talvisota vei miehet rintamalle ja hiljensi suomalaisen urheiluelämän. Visaa johti puheenjohtaja Erkki Öhmanin ollessa rintamalla varapuheenjohtaja Lennart Silius. Talvisodan jälkeen toiminta vilkastui vähitellen kevään 1940 aikana.

24.2.2010
Visan historiaa jo yli 130 sivua.
Seuran perusperiaatteena: Kaikille tasapuoliset mahdollisuudet urheilun harrastamiseen.

Pakilan Visan pöytäkirjoista, toimintakertomuksista, kilpailutuloksista, lehtileikkeistä, haastatteluista ja muusta aineistosta on kertynyt muistiinpanoja 131 sivua. Seuran taloudesta on valmistunut ensimmäinen
versio, jota Visan historiatoimikunta käsitteli kokouksessaan 24.2.

Visassa elettiin toimeliasta aikaa 1960- ja 1970-luvulla. Seuran jäsenmäärä nousi jo yli 600:n. Leirikeskus, kesäpaikka Kiviranta, hankittiin. Lajivalikoima oli edelleen laaja. Lentopallo ja koripallo olivat palloilulajeista vahvimpia. Yleisurheilussa oli loistavia yksilöitä kuten korkeushyppääjä, seuran puheenjohtajanakin 1970-luvulla toiminut, Seppo Varjonen. Varoja laajaan toimintaan saatiin monipuolisesta varainhankinnasta. Erityisesti marraskuussa 1969 Pakilan VPK:n talolla alkanut bingo tuotti hyvin.

Monipuolisen varainhankinnan keskeisenä motiivina oli saada Pakilan ja sen lähiympäristön lapset ja nuoret urheilun pariin ilman perheiden kukkaron avaamista. Monet pakilalaiset tulivat toki viimeistään 1960-luvulta lähtien varsin hyvin toimeen, mutta edelleen löytyi suurilapsisia perheitä, joiden lapset eivät olisi päässeet harrastusten pariin ilman Visan aktiivista varainhankintaa ja sosiaalista omaatuntoa.Työväenliikkeen perusperiaatteet tulivat hienolla tavalla konkreettisesti käytännössä esiin Pakilan Visassa. Sen keskeisenä periaatteena oli tehdä työtä tasapuolisten urheilumahdollisuuksien antamiseen kaikille yhteiskunnallisesta asemasta ja varallisuudesta riippumatta.

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle: Tapio Suomi, Timo Laine, Heikki Lindholm, Risto Leskinen (takana), Timo Grönvall, Heikki Luoma, Matti Laaksonen (takana), Nikolai Gratschew ja Pentti Laaksonen.

12.5.2010
Visan veteraaneja tapaamisessa urheilumuseossa

Vanhat Pakilan visalaiset muistelivat Suomen Urheilumuseossa järjestetyssä tilaisuudessa toukokuussa 2010 Visan vaiheita aina 1940-luvulta 1960-luvulle saakka. Yli puolentoista tunnin rupatteluhetki toi uutta tietoa sekä väritti pöytäkirjojen ja muiden lähteiden kertomaa mainiolla tavalla.

Haastattelun ansiosta selvisi, kenelle myytiin 1947 Visan kymmenen vuotta aiemmin rakentama urheilumaja. Esille nousi myös Pakilan Työväentalo ja sen lattia. Voimistellessa ja urheillessa lattiasta tuli ikävästi tikkuja jalanpohjiin. Värikkäitä tarinoita kuultiin myös tanssipaikka Tanhumäestä, joka tuotti Visallekin varoja 1940-luvulta aina 1960-luvun alkuun. Ja voi niitä juttuja yleisurheilusta, nyrkkeilystä, painista, painonnostosta, hiihdosta, lento- ja koripallosta!

Näitä kaikkia tietoja tullaan käyttämään ensi vuonna ilmestyvään Pakilan Visan 75-vuotishistoriaan. Tilaisuus ei olisi onnistunut ilman Heikki Luomaa, joka järjesti ja sopi eri henkilöiden kanssa ryhmähaastattelun. Aiemmin on jo haastateltu mm. Aarno Suomea ja Arvo Papusta.


Kuvassa vasemmalta Jorma Toivanen, Pertti Suomi (historiakirjatoimikunnan puheenjohtaja) ja Heikki Luoma. Heillä yhteensä yli 150 vuotta toimintaa Pakilan Visassa.

7.4.2011
Pakilan Visan historian käsikirjoitus luovutettu toimikunnalle

Pakilan Visan 75-vuotishistorian käsikirjoitus luovutettiin 6. huhtikuuta sovitun aikataulun mukaisesti Visan johtokunnan nimeämälle historiatoimikunnalle. Seuraavien viikkojen aikana toimikunnan pj. Pertti Suomi, sihteeri Juha Lujanen sekä jäsenet Heikki Luoma ja Jorma Toivanen lukevat käsikirjoituksen lävitse ja tekevät siihen tarvittavat korjausesitykset.
 
Käsikirjoituksen laajuus on 209 sivua. Lisäksi se sisältää lähdeviitteitä 13 sivua, lyhenne- ja lähdeluettelon sekä neljä liitettä: Pakilan Visan jäsenmäärät, luottamushenkilöt, yleisurheiluennätykset/Helsingin Viestin Visan voittajajoukkueet ja Pakilan Visan palkitut jäsenet. Käsikirjoituksessa ovat jo kaikki elementit valmiina. Teettäjän esipuheen on kirjoittanut seuran kunniapuheenjohtaja Aarno Suomi.
 
Historiaan on antanut tietoja 34 nykyistä ja vanhaa visalaista. Työn selkärankana on Aarno Suomen keräämä aineisto; seuran pöytäkirjat, toimintakertomukset, kilpailutulokset, seuralehdet, lehtileikkeet ja muu monipuolinen materiaali. Lisäksi arkistotietoa on otettu Suomen Urheiluarkiston Pakinkylän Veljien, Suomen Työväen Urheiluliiton ja Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin arkistoista.
 
Pakilan Visan 75-vuotishistoria ilmestyy elokuussa, jolloin pääsee tutustumaan Pakilan Visan värikkäisiin vaiheisiin seuran omasta historiateoksesta. Kirjasta löytyvät vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä asia on arvokkainta Pakilan Visan toiminnassa? Kuka on seuran 75-vuotisen taipaleen paras urheilija? Mikä oli seuran rahasampo vuodesta 1969 alkaen? Miksi Pakilan Visan oma urheilutalo hanke kaatui? Mitä lajia ”Pakilan Puutarhuri”, ”Knockonen”, harrasti menestyksekkäästi? Entä mitä ihmettä pojat tekivät Mongoliassa?
 
Pakilan Visan 75-vuotishistorian kirjoittaja Ossi Viita kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia niitä visalaisia, jotka ovat häntä tässä työssä auttaneet. Häneen voi olla edelleen yhteydessä (ossi.viita@stadion.fi). Erityisesti kaivataan Visan toimintaan liittyviä valokuvia.
Miten tämä urheilijanuorukainen ja hänen saaliinsa liittyvät Pakilan Visan historiaan? Sekin selviää elokuussa ilmestyvässä Pakilan Visan 75-vuotishistoriakirjassa.

22.6.2011
Pakilan Visan 75-vuotishistoria kirjapainoon

Runsaat kaksi vuotta intensiivisesti tekeillä ollut Pakilan Visan 75-vuotishistoria on valmis lähetettäväksi kirjapainoon. Historian on kirjoittanut Suomen Urheilumuseosäätiön erikoistutkija, FT, dosentti Ossi Viita. Pakilan Visan 75-vuotishistoria on syntynyt mainion yhteistyön siivittämänä Pakilan Visan historiatoimikunnan kanssa. Historiatoimikuntaan ovat kuuluneet pj. Pertti Suomi, sihteeri Juha Lujanen sekä jäsenet Heikki Luoma ja Jorma Toivanen. Lisäksi useat aktiiviset visalaiset ovat antaneet apua. Heistä on mainittava erikseen Aarno Suomi, jonka keräämä aineisto on historian selkäranka.
Pakilan Visan historia julkaistaan 75-vuotistapahtumassa Paloheinässä 21. elokuuta. Sen laajuus on 272 sivua. Historialla annetaan arvostusta entisille ja nykyisille visalaisille, rivijäsenille ja seuraa johtaneille. Heitä ja muita seuran historiaan liittyviä henkilöitä on kirjassa esillä lähes 700. Visa myy kirjaa kirjoitus-, taitto- ja painokustannusten kattamiseksi 25 eurolla.
Visan historiasta selviää, miten urheilutoiminta alkoi Pakilassa 1900-luvun alussa. Visan perustamiskuviot vuosina 1935–36 käsitellään perusteellisesti kuten myös ensimmäisen oman toimitilan rakentaminen ja sen käyttö. Normaaleja toimintavuosia Visalla oli perustamisen jälkeen vain muutama. Sota-aika toi poikkeuksia myös urheiluseurojen toimintaan. Visan toiminta oli lähellä päättyä.
Yleisseuratyöosuudessa kunniaa annetaan seuran luottamushenkilöille. Lisäksi siinä esitellään Visan toiminta Suomen Työväen Urheiluliitossa. Seuran monipuolisesta lapsi- ja nuorisotoiminnasta on sivukaupalla tekstiä. Siihen liittyy Enäjärven Kivirannan hankkiminen ja siellä pidetyt kesäleirit. Perusteellisesti käsitellään myös seuran taloutta, erityisesti bingoa ja veikkausasiamiestoimintaa.
Laduilla, kentillä ja saleissa -luvussa ollaan hikisiä! Seuran hiihdon, yleisurheilun, voimistelun, painin, nyrkkeilyn ja painonnoston vaiheet – varsinkin niiden tulo seuraan – tuodaan nimi nimeltä esiin. Seuran monipuolinen palloiluhistoria käsitellään omana kokonaisuutenaan. Mukana ovat pesä-, jalka-, lento- ja koripallo sekä jääkiekko ja jääpallo unohtamatta tietenkään salibandyä, joka on yltänyt hyviin saavutuksiin erityisesti tänä juhlavuotena.
Historiankirjoittaja Ossi Viita, 44, on aiemmin kirjoittanut mm. elämäkerrat Ville Ritolasta ja Hannes Kolehmaisesta, TUL:n painihistoriaa, sekä osuuden Suomen Olympiakomitean 100-vuotishistoriaan. Paikallis- ja yhdistyshistorioita Viita on kirjoittanut vuodesta 1992 alkaen. Vuodesta 2005 Viidan työpaikkana on ollut Olympiastadionilla sijaitseva Suomen Urheilumuseosäätiö. Hänen pääurheilulajinaan on ollut 17-vuotiaasta saakka kestävyysjuoksu. Salibandyä hän pelasi ja tuomaroi vuosina 1993–2001. Lisäksi Viita harrastaa koripalloa, pyöräilyä ja uintia. Pakilan Visassa hän pelaa kuntokorista. Seuraan Viita liittyi keväällä 2011.
Historiakirjan kirjoittaja Ossi Viita tutkii värikästä teosta.

16.8.2011
Historiakirja painosta, myynti alkaa julkistamisen jälkeen sunnuntaina 21.8.

Mitä kaikkea onkaan ehtinyt tapahtua 75-vuotiaan urheiluseuran historiassa? Kuinka paljon seuran historia pitää sisällään mielenkiintoisia henkilöitä? Miten vuosien saatossa on taloutta hoidettu? Missä  olosuhteissa on urheilusuorituksia tehty? Onko Pakilan Visalaisia ollut edustajina olympialaisissa?

Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin antaa vastauksen sunnuntaina 21.8. Pakilan Visan katutapahtumassa julkistettava seuran 75-vuotis historiakirja. Kirjan myynti alkaa tapahtumassa heti julkistamisen jälkeen. Kirjaa myydään kirjoitus-, taitto- ja painokustannusten kattamiseksi 25 eurolla.

Paikalla on historiakirjan kirjoittaja Suomen Urheilumuseosäätiön erikoistutkija, FT, dosentti Ossi Viita. Hän vastaa mielellään historiakirjan kirjoittamiseen liittyvistä vaiheista. Myös Pakilan Visan historiatoimikunnan jäsenet Pertti Suomi, Jorma Toivanen ja Heikki Luoma ovat kertomassa Visan värikkäästä 75-vuotisesta taipaleesta.

Historiakirja julkaistaan siis ensi sunnuntaina Paloheinän katutapahtumassa, Paloheinän ulkoilumajalla klo 10:50. Tervetuloa hankkimaan itsellesi merkittävä pohjois-Helsinkiläisestä urheilutoiminnasta kertova teos.

Pakilan Visan historiatoimikunnan jäsenet Jorma Toivanen (vas), Pertti Suomi (puh.joht) ja Heikki Luoma (oik.) tutkivat uunituoretta 75-vuotis historiakirjaa.

 

21.8.2011
Pakilan Visan historiakirja julkaistu

Kun edellinen Pakilan Visan historia oli julkaistu 45-vuotta sitten olikin aika saada seuran historia uusiin kansiin. Loistava Pakilan Visan historian aina edeltävän seuran Pakinkylän Veljien perustamisesta lähtien tähän päivään kertova teos on nyt kaikkien saatavilla. Historiakirjan on kirjoittanut Suomen Urheilumuseosäätiön erikoistutkija, FT, dosentti Ossi Viita.

Julkaisupaikkaan, seuran 75-vuotis juhlavuoden katutapahtumaan Paloheinän ulkoilumajan ympäristöön olikin kokoontunut runsaasti niitä visalaisia, jotka kilpailivat ja harrastivat liikuntaa seurassa jo 50-luvun alkupuolella. Varmasti näiden veteraanien tarinat kirjassa kertovat myös tämän päivän nuorille visalaisille missä heidän juurensa Pakilan Visassa on. 

Juhlatapahtumassa aloitettiin myös kirjan myynti. Se sujuikin odotetun vilkkaasti. Ossi Viita tapasikin tilaisuudessa useita kirjaan haastatelluista henkilöistä. Värikäs, huomiotaherättävä teos saikin kaikilta läsnäolioilta myönteisen vastaanoton.


Tästä kirjan julkistamisuutiseen....

Tästä katutapahtuman sivulle....

Kirjaa myydään hintaan 15 € + postituskulut. Pääset tilaamaan kirjan tästä linkistä....

Historiatoimikunnan puheenjohtaja Pertti Suomi ja seuran puheenjohtaja Juha Lujanen ojensivat Visan standaarin historiateoksen kirjoittajalle Ossi Viidalle.
Kirjan julkistamishaastattelua seuraa seuraveteraanit Veli Tervo (vas), Eila Suomi, Aarno Suomi ja Tapio Suomi.

27.8.2011
Pakilan Visan 75-vuotis historiakirja esiteltiin Paloheinän kirjastossa

Paloheinän kirjastoon oli saapunut tiistaina 27.8. mukavasti Pakilan Visan historiasta ja 75-vuotis historiakirjan kirjoittamisprojektista kiinnostuneita henkilöitä. Joukossa oli ilahduttavasti myös Pakilan seudun muiden urheiluseurojen ja järjestöjen edustajia.

Historiakirjan kirjoittaja Ossi Viita selosti yleisellä tasolla järjestöhistorian tallentamiseen liittyviä seikkoja sekä kertoi miten Pakilan Visan 75-vuotis historiakirja syntyi. Kaikkein tärkeimpinä seikkana Viita mainitsi, että kirjan suunnittelu kannattaa aloittaa riittävän ajoissa esim. 3-5 vuotta ennen suunniteltua julkaisuajankohtaa. Tärkeää on myös ajoissa valita historiatoimikunta, jonka vastuulla on kirjaprojektin toteuttaminen.

Pakilan Visassa Ossi Viita kertoi asioiden sujuneen hyvin ja antoi erityiskiitoksen Aarno Suomen keräämän Pakilan Visan arkiston laajuudelle. Lisäksi yhteistyö kirjoittajan ja historiatoimikunnan välillä sujui koko projektin ajan hyvin. Viita piti myös erityisen hedelmällisinä henkilöhaastatteluja, jotka mielenkiintoisesti valoittivat tapahtumia Pakilan Visassa usean vuosikymmenen ajalta.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Paloheinän kirjaston kanssa.

9.12.2012
Historiakirja koripallomuseon kirjastoon

Pakilan Visan koripallojaosto luovutti seuran 75-vuotis historiakirjan Suomen koripallomuseon kokoelmiin. Suomen koripallomuseon päänäyttely ja laaja kirjasto sijaitsee Kotkassa, mutta sivunäyttelypiste sijaitsee myös Vantaan Energia-Areenalla. Kirjan luovutti Visan koripallojaoston puheenjohtaja Heikki Suomi ja vastaanotti koripallohistoriaa aktiivisesti kerännyt ja kartoittanut Sulo Savander.

Pakilan Visan 75-vuotis historiakirjan koripallo-osio käsittää kaikkiaan 36 sivua tekstiä ja kuvia Visan yli 50-vuotta kestäneestä koripallohistoriasta.

270 sivuista historiakirjaa on vielä myynnissä 15 €.n hintaan. Voit tilata sen tästä linkistä....

Sulo Savander vastanottaa koripallojaoston puheenjohtaja Heikki Suomelta koripallomuseon kirjastoon Pakilan Visan 75-vuotis historiikin.

2 / 2013
Työväentutkimuksen vuosikirjassa 2012 arvio Visa Pakilasta historiakirjasta

Otsikolla "Aika entinen ei koskaan enää palaa - urheiluseuroissakaan" arvioidaan kolmen helsinkiläisen urheiluseuran vuonna 2012 ilmestyneitä historiakirjoja.  Teijo Pyykkösen kirjoittamissa arvioissa myös Pakilan Visan historiateos on kunnianosoitus menneelle maailmalle, seurojen vapaaehtoistoimijoille ja työväen urheilulle. Pyykkönen arvioi lisäksi, että "aikaisempi aatteellisuus on vaihtunut lajiperustaiseen kiinnittymiseen" ja "seurat ovat muuttuneet jäsenyhteisöistä palvelujen tuottajiksi.

Teijo Pyykkönen arvioi, että Ossi Viidan kirjoittama Visa Pakilasta on suunnattu aktiivisille visalaisille, entisille ja nykyisille. Jokainen lukee mielellään itsestään, joten Viita juoksuttaa teoksen sivuille uskomattoman määrän, noin 700 henkilön nimigallerian. Henkilöiden suuri määrä selittyy Visan pitkällä historialla ja yleisseuraluonteella. Kun sivuille on koottu myös kunnioitettava määrä kilpailujen tuloksia ja vuosilukuja, voi vain arvailla kuinka paljon arkistotyötä tarkka kirjaaminen on Viidalta vaatinut. Pyykkönen kirjoittakin lopuksi: Jos hengästymistä ei pelkää, teoksen lukemalla saa enemmän kuin yleiskuvan Visasta.

Pakilan Visan edellinen yhtenäinen historiapainos on vuodelta 1966, jolloin ilmestyi seuran 30-vuotis historiikki. Onkin siis jo aika saada Pakilan Visan historiasta uusi teos aikaiseksi.

 

Ja tässä Pakilan Visan 75-vuotis historiakirjan etu- ja takakansi. Nyt voit hankkia kirjan ja tutkia mitä mielenkiintoista kannet pitävät sisällään.